top of page

Subsidie loopbaan ontwikkeladvies 

Met enige regelmaat stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie beschikbaar voor loopbaan ontwikkeladvies voor werkenden en werkzoekenden. Praktisch werkt het alsvolgt:

  • Ontwikkeladvies zonder tussenkomst van werkgever (dus op eigen initiatief)

  • Er mag gebruik worden gemaakt van de subsidie welke wordt aangevraagd door de loopbaanadviseur

  • Er geldt een maximale subsidie van 700 euro incl. BTW

  • Ontwikkeladvies moet worden uitgevoerd door een erkende loopbaanadviseur

  • Castel Coaching is NOBCO geregistreerd en is gediplomeerd loopbaanadviseur

  • Neem contact op met Castel Coaching over de actuele stand van zaken en de beschikbaarheid van de subsidie regeling ontwikkeladvies.

  • Informeer snel naar de mogelijkheden en wat Castel Coaching voor je kan betekenen!

 

Waarom subsidie ontwikkeladvies?

De subsidie regeling is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel van een ontwikkeladvies is de werkende & werkzoekende stimuleren de eigen regie over de verdere loopbaan in eigen hand te houden.

Verloopt de aanvraag voor loopbaan advies via mijn werkgever?

De aanvraag voor de subsidie wordt aangevraagd door de loopbaan adviseur. Wat er wordt besproken blijft een zaak tussen u en de loopbaan adviseur. U mag zelf weten wie u informeert over de resultaten of de bevindingen die voortkomen uit de gesprekken met uw adviseur.

Wat moet ik doen om een gesubsidieerd loopbaan advies te starten?

In feite kunt je volledig concentreren op het vinden van een erkende loopbaan adviseur. Castel Coaching is gediplomeerd, erkend en geregistreerd loopbaanadviseur. Bij een samenwerking met Castel Coaching zal er tijdens de intake worden gekeken in hoeverre de regeling van toepassing is en of er aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

Stap 1: neem contact op met Castel Coaching voor een intake gesprek.

 

Stap 2: Na intake wordt het ontwikkeladvies gestart en subsidie aangevraagd.

Hieruit volgt een persoonlijk en op maat gemaakt Ontwikkelplan wat voldoet aan de eisen zoals zijn opgesteld door het Ministerie SZW.

 

Stap 3: Na afronding van het ontwikkeladvies ontvangt u een ontwikkeladvies rapportage & analyse van uw talenten en tot uw eigen beschikking! 

bottom of page